SCENARIOTRÄNING

Upplevelsebaserat lärande, interaktivt problemlösande och rollspel är väl beprövade metoder för lärande.  Tjänsterna lämpar sig för träning i mellanmänskliga möten så som konflikthantering, medarbetar- eller svåra samtal.


Jag utför uppdrag virtuellt och på plats.

Värderingsövningar

Aktiva värderingar

Värderingsövningar

Aktiva värderingar


Värderingsövningar är ett relationellt verktyg.

Övningarna syftar till att skapa utrymme för att tänka efter och ta ställning genom att uttrycka och motivera ståndpunkter och åsikter. Genom att göra och därefter gemensamt reflektera så bearbetar vi våra attityder och lär av varandra.

Rollgestaltning
Verklighetstrogna möten

Rollgestaltning
Verklighetstrogna möten


Jag gestaltar rollen som just ert företag efterfrågar på ett realistiskt och genuint sätt. Deltagarna får  möjlighet att färdighetsträna kommunikativa förmågor i verklighetstrogna möten.