Scenarioträning

Genom att simulera ett verklighetstroget scenario får deltagare praktisk erfarenhet för vidare lärprocess. 

Upplevelsebaserat lärande, interaktivt problemlösande och rollspel är väl beprövade metoder för lärande.  Tjänsterna lämpar sig för träning i mellanmänskliga möten så som konflikthantering, medarbetar- eller svåra samtal.


Jag utför uppdrag virtuellt och på plats.

Workshop i Kroppsspråk
Rollgestaltning improkom

rollgestaltning

Tränad i method acting gestaltar jag rollen som just ert företag efterfrågar på ett realistiskt och genuint sätt. Deltagarna får på så vis möjlighet att färdighetsträna kommunikativa förmågor i verklighetstrogna möten.

Spelålder: 20 - 34  Språk: Svenska/Engelska

Längd: 185 cm Storlek: Medium

Workshop i Kroppsspråk

Värderingsövningar

Värderingsövningar improkom

Värderingsövningar är ett relationellt verktyg.

Övningarna syftar till att skapa utrymme för att tänka efter och ta ställning genom att uttrycka och motivera ståndpunkter och åsikter. Genom att göra och därefter gemensamt reflektera så bearbetar vi våra attityder och lär av varandra.