Grupputveckling

Att samarbeta smart och kreativt

Jag vänder mig till företag, organisationer och myndigheter som vill förändra sin arbetskultur på ett nytt sätt.


I mina workshops varvas praktiska övningar med reflekterande samtal. Praktiska, roliga och enkla metoder är nyckeln för förändring och öppnar upp människors handlingsutrymme och möjligheter.


Som ledare skapar jag bästa möjliga förutsättningar för engagemang, aktivt deltagande och samskapande. Detta resulterar i ett bejakande, effektivt och tryggt arbetsklimat.

Workshop i Kroppsspråk
Workshop i Samarbete

SAMARBETE

Deltagarna utforskar och experimenterar hur de på bästa sätt ska arbeta för att lösa gemensamma uppgifter. Genom lustfyllda och unika övningar upptäcker de nya sidor hos varandra. På så vis skapas psykologisk trygghet - något alla verksamheter tjänar på.

Workshop i Kroppsspråk
Workshop i Kreativitet

Kreativitet

Här utmanas deltagarnas invanda tankemönster. De tränar upp sina inneboende innovativa förmåga och utmanar sig själva i nya sätt att tänka och handla. Deltagarna får konkreta erfarenheter och verktyg av att gå från tanke till handling.