VÄLKOMMEN!

Jag håller workshops i improvisation och kommunikation, jag erbjuder också scenarioträning samt improviserad underhållning.

Jag vänder mig främst till företag, organisationer och myndigheter i Göteborg med omnejt som vill utforska nya spännande sätt att förändra sin arbetskultur. 


Genom mina tjänster utmanas deltagarnas invanda tanke- och beteende mönster. De får möjlighet att träna upp sin inneboende innovativa samarbetsförmåga och utmanar sig själva i nya sätt att tänka och handla. Deltagarna får konkreta erfarenheter och verktyg av att gå från tanke till handling.


Kika gärna in mina tjänster eller vad andra säger om mig.