Välkommen!

Jag heter Hjalmar Hardestam och erbjuder tjänster inom grupputveckling på ett nytt och annorlunda sätt. Med hjälp av improvisation, kommunikation och reflekterande samtal tränas deltagarna i att bättre arbeta tillsammans. Kontakta mig direkt eller klicka dig runt lite!

Hej och välkommen till improkom!

GRUPPUTVECKLING


Utveckla en samarbetsinriktad och kreativ arbetsgrupp genom dialog och praktiska övningar.


IMPROTEATER


Scener skapas i stunden, se oss i en föreställning eller delta själva i en workshop!


SCENARIOTRÄNING


Färdighetsträna på mellanmänskliga möten i en verklighetstrogen kontext.


Om mig


Hjalmar Hardestam är utbildad beteendevetare och har flera års erfarenhet av improvisationsteater