FÖRÄNDRA ER ARBETSKULTUR PÅ ETT NYTT SÄTT

Improkom är kombinationen av improvisation och kommunikation - att tillsammans upptäcka hur vi samarbetar.


Med hjälp av lustfyllda och praktiska övningar får deltagarna öva sig i kommunikation, kreativitet och flexibilitet. Detta leder till ett bejakande och tryggt arbetsklimat där anställda vågar utmana sig själva och varandra i nya sätt att tänka och handla. 


Jag vänder mig till företag, organisationer och myndigheter i Göteborg med omnejd som vill utforska nya spännande sätt att förändra sin arbetskultur.


Vi, en grupp normalstela tjänstepersoner i olika åldrar, hade Hjalmar som inledning till en planeringsdag. Ett superbra sätt att kicka igång kreativitet och arbetsglädje. Vi hade roligt tillsammans och fick inspiration att tänka framåt, fritt och frimodigt!

Karin Karlsson

Verksamhetschef, Karlstad Kommun

Vi, en grupp normalstela tjänstepersoner i olika åldrar, hade Hjalmar som inledning till en planeringsdag. Ett superbra sätt att kicka igång kreativitet och arbetsglädje. Vi hade roligt tillsammans och fick inspiration att tänka framåt, fritt och frimodigt!

Karin Karlsson

Verksamhetschef, Karlstad Kommun

TJÄNSTER

BRAIN BREAK!

En enkel, rolig och lättsamt workshop, Passar perfekt som avbrott i arbetsvardagen för att snabbt skapa en energifylld grupp. Skrattgaranti!


GRUPPUTVECKLING

Med utgångspunkt i gruppstadieteorier medvetandegörs gruppens nuläge på ett unikt och glädjefyllt vis. Fokus kan till exempel vara på status, roller och gruppnormer.


KREATIVT SAMARBETE

Prestation och den inre kritikern läggs åt sidan, istället fokuserar vi på att lyfta varandra och fira våra misstag. Passar perfekt som uppstartsaktivitet i kreativa sammanhang.


EGET FÖRSLAG

Jag älskar att utforska nya idéer tillsammans med andra och utformar gärna nya spännade och behovsanpassade koncept i dialog med dig som kund. 


OM MIG

Jag heter Hjalmar Hardestam och är utbildad beteendevetare. Under min utbildning har jag inriktat mig på grupputveckling, konflikthantering och kommunikation. 


Utifrån ett lustfyllt, hållande och tryggt ledarskap skapar jag ett öppet utrymme där genuina  närvarande möten mellan människor möjliggörs.


Jag arbetar också som skådeseplare och lärare i improvisationsteater. Det går bra att kontakta mig för en workshop eller föreställning i improvisationsteater. 


KONTAKTA

+4670 - 52 97 347